PDF Tlačiť E-mail

Elair H a Elair F

image0001Vetracia jednotka Doctor House

Aby bolo možné dosiahnúť čo nejefektívnejšiu cestu k "ZDRAVÉMU DOMU" , ponúkame Vám zariadenie na prevetrávanie tak nízkoenergetických ako  aj klasických rodinných domov ale aj bytov. Elair H a Elair F je je komfortné zariadenie určené pre priestory s maximálnou plochou do 200 m2.

Funkcie:

Zariadenie nasáva vzduch z podkrovných priestorov, kde vzduch je už "zdarma" predohriaty. Toto predohriatie nám zabepečila slnečná energie a teplo ktoré preniká cez stropy von.
Nasávaný vzduch pri vstupe do zariadenia prachádza cez filter, ktory nám zachytáva peľové čiastočky, prach a iné nečistoty a tak prispieva k zdravšiemu a čistejšiemu vzduchu. Takýto vzduch je potom vháňaný pomocou výuste do miestnosti a tesne pod stropom sa začne miešat s teplým vzduchom tým sa zabráni nepríjemnému studenému prievanu. Znečistený vzduch je neustále riedený privádzaným čerstvým vzduchom a pri miernom pretlakom v obytnom priestore dochádza k vytláčaniu vzduchu cez existujúce netesnosti stavby.

Nastavenie a obsluha:

Elair H a Elair F pracuje po zapnutí úplne automaticky na základe teploty nasávaného vzduchu. Elair H a Elair F pracuje v troch výkonových úrovniach pri teplotách od -10°C do 32°C.
Nastavenie elektroniky zariadenia nieje možné meniť.