PDF Tlačiť E-mail

Infračervené kúrenie

InfrapanelVäčšina z nás je presvedčená, že pocit tepla a chladu závisí sám o sebe na teplote okolitého vzduchu. Sama príroda nám dáva opačný príklad. V zime, pri teplote vzduchu hlboko pod nulou, nám je na slnku príjemne teplo aj keď je vzduch chladný. Spôsobuje to infražiarenie, ktoré je podstatnou súčasťou slnečného spektra. Slnečné žiarenie prechádza vzduchom, ktorý neohrieva.

Ohreje zemský povrch, ktorý následne ohreje vzduch.Krásne je to vidieť v zime na snehu. Tam, kde je snehová prikrývka celistvá, dochádza k odrazu žiarenia a sneh sa netopí. Kde sú v snehu napr. kamene, je sneh okolo nich roztopený. Kamene sa infražiarením ohrejú, a preto roztápajú sneh. Rovnakým spôsobom vyhrieva priestor infravykurovanie.
Jedná sa o vykurovacie teleso tvaru dosky – panelu upraveného tak, aby funkčnou stranou do vykurovaného priestoru bol maximalizovaný tok energie a zadným smerom minimali- zovaný. Toto je dosiahnuté pomocou nalepených kryštálikov oxidu kremíka na prednej strane výrobku a kvalitnou tepelnou izoláciou spolu s hliníkovou fóliou na jeho zadnej strane.Vyrába sa aj v prevedení do kazetových stropov.

 

Princíp infračerveného vykurovania

Princíp infračerveného vykurovania je veľmi jednoduchý. Odporový prvok v telese sa vplyvom prechodu elektrického prúdu zahrieva a zároveň zohrieva aj prednú dosku. Cez tento povrch sa tvorí požadovaná vlnová dĺžka infračervenej energie (7–10 µm). Táto energia sa po dopade na akékoľvek pevné telesá mení na teplo – ohrieva všetky predmety, ktoré sú tejto energii vystavené. V našom prípade sa zameriame na materiály vo vykurovanom priestore, ktoré majú schopnosť akumulácie ( steny, podlahy, stropy a pod.).
Táto stavebná konštrukcia si dokáže teplo nahromadiť a sekundárne ho vracať do vykurovaného priestoru (emisivita materiálov) a určovať svojou teplotou tzv. tepelnú pohodu. To je keď človek nepociťuje chlad, ani príliš veľké teplo = cieľ nášho vykurovania. Práve v schopnosti stavebných materiálov akumulovať „infrateplo", spočíva princíp nízkoteplotného infračerveného vykurovania.
V súčasnej dobe používané konfekčné telesá ohrievajú vzduch a následne prostredníctvom cirkulujúceho vzduchu človeka a okolité prostredie. Pri tomto spôsobe vykurovania sú konštrukčné prvky domu a bytu vždy chladnejšie ako vzduch v miestnostiach, vzduch v miestnosti cirkuluje, víri prach a na chladných častiach obvodových stien sa často para obsiahnutá vo vzduchu zráža a spoločne s prachom vytvárajú ideálne prostredie pre vznik plesní.
Tieto stavebné neduhy naše vykurovacie prvky, pri odbornom návrhu a inštalácii, celkom odstránia a zaistia Vám ideálne a zdravé prostredie, vykurované zásadne s nižšou nákladovosťou­.