PDF Tlačiť E-mail

Pasívna rekuperačná jednotka ELAIR-P

Pasívna rekuperačná jednotka ELAIR-P je opláštený rekuperačný výmenník so sendvičovou konštrukciou plášťa a ventilátormi, určený na dopravu vzduchu a rekuperáciu (odovzdávanie tepla z odvádzaného vzduchu z interiéru, privádzanému vzduchu do interiéru bez ich miešania). Musí byť prevádzkovaná vo vnútorných, suchých priestoroch s okolitou teplotou od +5°C do +35°C s relatívnou vlhkosťou vzduchu do 80%. Teplota dopravovaného vzduchu by sa mala pohybovať v rozmedzí -10°C až +60°C. Minimálny prietok vzduchu rekuperátorom je 280m3/hod. Maximálny 551 m3/hod. Bez vložených filtrov.

Elair-P je určená na dopravu vzduchu bez hrubého prachu, mastnoty, chem. výparov a ďalších znečistení. Je osadená vysoko účinným doskovým krížovým rekuperátorom z plastu, s účinnosťou 85% a filtrami triedy G4. Plášť je vyrobený zo sendvičových panelov(z pozinkovaných plechov a izolácie o hrúbke 20mm). Ventilátory o nej obsiahnuté majú krytie IP44.

Toto zariadenie je vhodné do rodinných domov, bytových domov, školských šatní, malých prevádzok, kancelárií...

Schéma pasívnej rekuperácie:

elair-p-schema

Graf účinnosti:

ucinnostep

Tlaková strata:

prietok_vzduchuep

 

 

Pri veľmi nízkych teplotách môže dôjsť k zamrznutiu rekuperátora, preto doporučujeme inštaláciu protimrazovej ochrany, ktorá by vyradila ventilátor privádzajúci čerstvý vzduch z prevádzky, pokial by teplota na strane výfuku z rekuperátora do odťahu na 0°C. V tomto prípade by jednotka funkovala podtlakovo. Pokiaľ nebude protimrazová ochrana inštalovaná, doporučujeme jednotku pri poklese vonkajšej teploty pod -5°C vypnúť.

Rozmery jednotky:     876x362x793 /D x V x Š (mm)/
Priemer hrdiel:            d=148mm
Hmotnosť:                   55kg
Príkon:                         min. 120W; max. 260W
Napätie:                      230V/50Hz