PDF Tlačiť E-mail

Ecofloor - vykurovacie vodiče a rohože na vykurovanie bytových a nebytových priestorov

Princíp vykurovania

Elektrické vykurovacie systémy ECOFLOOR (od firmy FENIX) zaisťujú ideálne rozloženie tepla v miestnosti, obmedzenie nežiadúcej cirkulácie vzduchu a tím aj zníženie prašnosti. Tento vykurovací systém ponúka vysoký komfort, úspornú a spoľahlivú prevádzku s dlhou životnosťou, zachovanie voľnej podlahovej plochy a absenciu najrôznejších vykurovacích telies, radiátorov a rozvodov vykurovacieho média. Hlavnou výhodou elektrického vykurovania je veľmi jednoduchá regulácia teploty v jednotlivých miestnosťiach a to i nezávisle na sebe. Vykurovacie systémy ECOFLOOR je možné použiť na vykurovanie domov, bytov, kancelárií, skladov, odmrazovanie príjazdových ciest, parkovacích miest, chodníkov, žlabov, okapov, ochranu potrubí atď.

 

Rovnako ako u iných vykurovacích systémov, je základom pre správny návrh výpočet tepelných strát objektu. Hygienické predpisi však obmedzujú teplotu nášľapnej vrstvy podlahy na 27 stupňov Celzia (obytné miestnosťi s dlhodobým pobytom osôb) a tým súčasne obmedzujú i možný výkon podlahového vykurovania. Pokiaľ príkon podlahy nestačí na pokrytie tepelných strát miestností, je nutné nainštalovať doplnkový zdroj tepla (napr. Konvektor). Tento problém sa však týka skôr starších stavieb, ktoré nemajú dobré tepelno-izolačné vlastnosti.

Návrh systému ECOFLOOR

Všeobecne sa do obytných miestností navrhuje príkon 100W/m2 (38,5W/m3), do kúpelne kde je žiadúca vyššia teplota podlahy, sa navrhuje príkon 160W/m2. Návrh príkonu je však závislý na skladbe podlahy, spôsobe prevádzky a požiadavkách užívateľa a jeho skutočná hodnota sa môže pohybovať v rozmedzí 60-200W/m2. Systémy je možné realizovať ako poloakumulačné (zmiešané) alebo priamovýhrevné (tenkovrstvé). Možný je tiež systém akumulačný, ten sa však z dôvodov veľkej tepelnej zotrvačnosti a problematyckej regulácie už takmer vôbec nepoužíva. Pri poloakumulačných systémoch je vykurovací prvok umiestnení  v roznášacom betóne nad tepelnou izoláciou alebo priamo na tepelnej izolácii, pri priamovýhrevných v pružnom lepiacom tmele pod dlažbou.

Nad vykurovací prvok, čo najbližšie k nášľapnej vrstve, sa umiestňuje podlahová sonda. Táto sonda umožnuje udržiavať nastavenú teplotu podlahy a bráni tak jej prehrievaniu. Ďalšou funkciou podlahovej sondy je regulovanie nábehu teploty pri nových podlahách s poloakumulačným systémom.

Delenie systémov ECOFLOOR

Vykurovacie systémy ECOFLOOR sa vyrábajú v dvoch základných variantách- vodičové okruhy a vykurovacie rohože. Oba systémy sa od seba veľmi neodlišujú. V oboch prípadoch sa jedná o vykurovací vodič, buď samostatný (vodičový okruh) alebo prichytený k nosnej tkanine (vykurovacia rohož).

Vodičové okruhy

Výhodou je vyššia flexibilita pri montáži (v členitých alebo nepravidelných miestnosťiach, vyhýbanie sa vstavaným predmetom), variabilita plošného príkonu a nižšia zriaďovacia cena, nevýhodou je náročnejšia montáž (ručné vytváranie ohybov a smyčiek vykurovacieho vodiča, fixácia vodiča k podkladu).

(vybraná cena- PSV 10W/m 450W =43,91 € s DPH)

kably

Vykurovacie rohože

Výhodou je veľmi jednoduchá montáž so zárukou rovnomerného rozloženia príkonu na plochu, nevýhodou je vyššia zriaďovacia cena, spôsobená zvýšenými výrobnými nákladmi.

(vybraná cena- LDTS 100/4.7  460W =164,70 € s DPH)

Hlavné zásady montáže

Topné systémy ECOFLOOR sa vyrábajú v stanovených rozmeroch (príkon, dĺžka, plocha), vykurovací vodič sa nesmie krátiť, skracovať je možné iba pripojovacie vodiče (studené konce).

Vykurovací prvok (okruh, rohož) sa ukladá min. 50 mm od obvodových stien, neinštaluje sa pod pevne zabudované alebo masívne predmety (vaňa, sprcha, WC, práčka a pod.). Vykurovacie vodiče sa nesmú dotýkať ani krížiť. U ručne vytváraných smyčiek musí byť odstup vodičov min. 50 mm.

Plochy večšie ako 20 m2 alebo s uhlopriečkov dlhšou ako 7m je nutné rozdeliť dilatačnou špárou. Dilatačná špára sa musí realizovať aj v mieste kontaktu so zvyslou konštrukciou a to po celom obvode vykurovacej plochy. Vykurovací prvok nesmie prechádzať dilatačnou špárou.

Systém je možné uviesť do prevádzky až po 28 dňoch po betónovaní (zretie betónu) a teplota podlahy sa zvyšuje postupne - cca o 5 stupňov Celzia za deň.

SVOJPOMOCNÁ INŠTALÁCIA

K dispozícii sú aj sady pre svojpomocnú inštaláciu -pre užívateľov, ktorý neuvažujú o kompletnom elektrickom vykuro vaní ale chcú komfortnú teplú podlahu v kúpelni, kuchyni a pod.. Tieto sady obsahujú všetko potrebné a sú cenovo veľmi výhodné. Predávajú sa v dvoch variantách:

Ekonomická - Cable Kit

Sada obsahuje:
-vykurovací vodičový okruh
-fixačnú samolepiacu pásku
-elektronický termostat
-podlahovú sondu
-ohybnú inštalačnú chráničku (tzv. "husí krk") pre inštaláciu podlahovej sondy
-šablony k vymeraniu rozostupov vodičových slučiek (100, 130 a 160W/m2)
(vybraná cena- Cable Kit 450W =198,37 € s DPH)

Komfortná - Comfort Mat

Sada obsahuje:
-vykurovaciu rohož (100 alebo 160W/m2)
-digitálny termostat
-podlahovú sondu
-ohybnú inštalačnú chráničku (tzv. "husí krk") pre inštaláciu podlahovej sondy
(vybraná cena- Comfort Mat 100/4.6  460W =224,91 € s DPH)